GOOD FRIDAY REFLECTIONS

Magkahalong lungkot at tuwa ... magkapatong na dalamhati at pag-asa ... naghuhumiyaw na pag-ibig; nagpupumiglas na pananampalataya ... Ito ang Biyernes Santo ... dito umiikot ang tadhana ng daigdig ... makasalanan ... marupok ... nguni't minahal ng Diyos nang walang kahulirip!


Comments

Popular posts from this blog

BORN TO BE FREE - 23rd Sunday (Year C) | September 4, 2016 (English)

WHEN WISDOM GOES WRONG - 25th Sunday in Ordinary Time (Year C) | September 18, 2016 (English)