GOOD FRIDAY REFLECTIONS

Magkahalong lungkot at tuwa ... magkapatong na dalamhati at pag-asa ... naghuhumiyaw na pag-ibig; nagpupumiglas na pananampalataya ... Ito ang Biyernes Santo ... dito umiikot ang tadhana ng daigdig ... makasalanan ... marupok ... nguni't minahal ng Diyos nang walang kahulirip!


Comments